Het Kulturhus

Het Kulturhus Hoge Hexel is sinds januari 2009 open. Het Kulturhus is een multifunctioneel centrum, waarin verschillende functies, zoals sport, cultuur, onderwijs, gezelligheid, etc. samenkomen. Verschillende verenigingen en instanties maken gebruik van het Kulturhus. Zo worden er in de gymzaal verschillende sporten, zoals zaalvoetbal, volleybal, gym, callanetics, etc. De kerk en de school maken gebruik van verschillende ruimtes in het Kulturhus voor vergaderingen, bijeenkomsten, sport en spel, etc. Ook is peuterspeelzaal Dikkie Dik in het Kulturhus gevestigd. Sinds 2009 is biljart vereniging 'Op'n Bult' er actief. Vanuit Stichting de Welle en de Goudsbloem worden er verschillende activiteiten voor ouderen ontplooid. Verder maken organisaties als het Plaatselijk Belang, Hexel on Wheels en het Oranje Comité veelvuldig gebruik van het Kulturhus voor vergaderingen en activiteiten. In het Kulturhus Hoge Hexel komen mensen samen! 


Het onstaan van het Kulturhus

Eind 2003 is een ambtelijke werkgroep in samenwerking met de “werkgroep Kulturhus Hoge Hexel” (bestaande uit een vertegenwoordiging van school-/kerkbestuur, Plaatselijk Belang en overigen) gestart met een onderzoek naar mogelijke realisatie van een Kulturhus te Hoge Hexel.
Twitter

onze laatste tweets ...