Kulturhus Hoge Hexel

Het Kulturhus Hoge Hexel is sinds januari 2009 open. Het Kulturhus is een multifunctioneel centrum, waarin verschillende functies, zoals sport, cultuur, onderwijs, gezelligheid, etc. samenkomen. Verschillende verenigingen en instanties maken gebruik van het Kulturhus. Zo worden er door Sporting Hoge Hexel verschillende sporten, zoals zaalvoetbal, volleybal, gym, callanetics, etc, uitgeoefend in het Kulturhus. De kerk en de school maken gebruik van verschillende ruimtes in het Kulturhus voor vergaderingen, bijeenkomsten, sport en spel, etc. De peuterspeelzaal zit in het Kulturhus. Er wordt gebiljart door de biljartvereniging. Vanuit Stichting de Welle en de ouderencommissie worden er verschillende activiteiten voor ouderen ontplooid. Verder maken organisaties als het Plaatselijk Belang, Hexel on Wheels en het Oranje Comité veelvuldig gebruik van het Kulturhus voor vergaderingen en activiteiten. In het Kulturhus Hoge Hexel is bijna iedere dag wel wat te doen.
Twitter

onze laatste tweets ...