Wat is een Kulturhus ...

Het idee van de Kulturhusen komt uit Scandinavië waar al jaren op die manier wordt gewerkt. Een Kulturhus heeft als doel de leefbaarheid en sociale samenhang in kleine gemeenschappen te behouden door verschillende voorzieningen veilig te stellen. Een Kulturhus is voor iedereen toegankelijk en is per dorp of stad anders van samenstelling.

Het gaat om een multifunctionele voorziening afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van een dorp of buurt. Deze multifunctionele voorziening vormt het hart van een dynamisch informatiecentrum in de gemeente waar cultuur en maatschappij elkaar ontmoeten. In één gebouw wordt onder één management een breed pakket aan voorzieningen geboden. In het Scandinavische Kulturhus ligt het accent op cultuur. Het bijzondere is dat sprake is van een gezamenlijke programmering en dat de verschillende gebruikers elkaars activiteiten kunnen versterken.

Een Kulturhus is dus een combinatie van voorzieningen op het gebied van cultuur, informatie en dienstverlening onder één dak samengebracht en een manier om voorzieningen voor het platteland te behouden en op peil te houden. Naast de voorzieningen onder één dak, is het derhalve de bedoeling dat deze instellingen ook samenwerken.

De kracht van het Kulturhus is dat heel verschillende partijen bij elkaar gebracht zijn met als centraal middelpunt de grote ontmoetings-ruimte. Ook is het een gebouw waar jong en oud terecht kan voor informatie en advies, cultuur en educatie, sport en bewegen en niet te vergeten ontmoeting en ontspanning. Participanten in een kulturhus die werken volgens het kulturhus-concept hebben gekozen voor een vergaande samenwerkingsvorm waarin zij een gezamenlijke visie hebben over hun rol in de gemeenschap, een gezamenlijk beheer voeren en gezamenlijk activiteiten ontwikkelen. Participanten in een multifunctionele accommodatie werken vaak ook samen en hebben ook facilitair voordeel, maar hebben niet altijd een gezamenlijk doel en voeren ook niet gezamenlijk een marketing/communicatieplan uit.

Het kulturhus is een landelijk concept, klik hier voor de algemene website voor achtergronden over het concept en de varianten die er inmiddels in Nederland ontwikkeld zijn.
Twitter

onze laatste tweets ...