De Bouw

Het idee van de Kulturhusen komt uit Scandinavië waar al jaren op die manier wordt gewerkt. Een Kulturhus heeft als doel de leefbaarheid en sociale samenhang in kleine gemeenschappen te behouden door verschillende voorzieningen veilig te stellen. Een Kulturhus is voor iedereen toegankelijk en is per dorp of stad anders van samenstelling.

Het Kulturhus Hoge Hexel is in 2009 geopend. Het Kulturhus is tot stand gekomen met hulp van veel vrijwilligers. Het Kulturhus is een multifunctioneel centrum, waarin verschillende functies, zoals sport, cultuur, onderwijs, gezelligheid samenkomen.

Verschillende verenigingen en instanties maken gebruik van het Kulturhus. Zo worden er door Sporting Hoge Hexel verschillende sporten, zoals zaalvoetbal, volleybal, gym, callanetics en veel meer verschillende sporten uitgeoefend in het Kulturhus. De kerk en de school maken gebruik van verschillende ruimtes voor vergaderingen, bijeenkomsten, sport en spel, etc. De peuterspeelzaal zit in het Kulturhus. Er wordt gebiljart door de biljartvereniging “Op’n Bult”. Vanuit Stichting de Welle en de ouderencommissie worden er verschillende activiteiten voor ouderen georganiseerd.

Verder maken organisaties als het Plaatselijk Belang, Hexel on Wheels en het Oranje Comité veelvuldig gebruik van het Kulturhus voor vergaderingen en activiteiten. In het Kulturhus Hoge Hexel is bijna iedere dag wel wat te doen.

X