Obligatielening – Draag een ‘steentje’ bij obligatie

Hieronder kunt u de formulieren en informatie downloaden van de Draag een ‘steentje’ bij obligatie.

In het kort houdt het in dat u door de aankoop van een of meerdere obligaties het Kulturhus een geldbedrag leent. Dit bedrag zal het Kulturhus investeren in de verbouw, aanbouw en inrichting van het Kulturhus. Het geldbedrag krijgt u uiterlijk vanaf 2034 terug door middel van jaarlijkse uitloting. U ontvangt een rente van 2,5%, maar u kunt ook kiezen om een rente van 0% te ontvangen. Er wordt geen rente op rente berekend. De rente zal worden bijgeschreven en met de uitgelote
obligatie worden uitbetaald.

Door het aanschaffen van een obligatie helpt u het Kulturhus om de verbouwing
te realiseren, minder kosten te maken voor rente dan bij een financiële instelling
en u biedt het Kulturhus een langere aflostermijn.

1. Informatie boekje Obligatielening -Draag een ‘steentje bij obligatie

2. Inschrijfformulier Obligatielening – Draag een ‘steentje bij obligatie

3. Voorwaarden – Draag een ‘steentje’ bij obligatie